Mandale Bon – co symbolizują, do czego służą?

Komentarze ()

Mandala jest świętą figurą geometryczną, która reprezentuje Wszechświat. Stanowi pomoc wizualną do medytacji przy praktykach najwyższych Tantr.

Praktyki z mandalą prowadzą do osiągnięcia wglądu i uruchomienia w sobie „siddhi”, czyli sił nadprzyrodzonych, to jest takich, jakich nie mają zwykli ludzie. Mandala to graficznym przedstawieniem tego procesu. Służy do wsparcia przeprowadzanego poprzez nasza praktykę procesu transformacji nas samych.

Słowo mandala pochodzi z sanskrytu, gdzie oznacza: cały świat, święty krąg, centrum lub koło życia. Mandalami nazywa się również kręgi rysowane podczas rytuałów religijnych przez buddystów jak i praktykujących hinduistów. Jednakże historia mandali sięga dalej i szerzej – aż po koliste rysunki, będące najstarszymi symbolami religijnymi ludzkości niemal wszystkich kultur od czasu paleolitu począwszy.
Symbolika mandali

Mandale są niezwykle bogate w symbolikę odwołującą się do najgłębszych aspektów nauczania buddy. Zazwyczaj stanowią harmonijne połączenie koła i kwadratu, gdzie koło symbolizuje światy górne, jest symbolem transcendencji i nieskończoności, natomiast kwadrat symbolizuje sferę wewnętrzną, to co jest związane z człowiekiem i z Ziemią. Obie figury łączy punkt centralny, który jest zarówno początkiem jak i końcem. Od kwadratowej przestrzeni centrum, zwanym „Pałacem” lub „Świątynią” rozchodzi się kilka koncentrycznych okręgów. Zewnętrzny okręg jest zwykle stylizowany na koło przypominające pierścień ognia. Ogień symbolizuje tu proces transformacji istoty ludzkiej. Każdy z nas musi ją przejść, zanim będzie mógł wejść do świętego kręgu wewnętrznego. Jest zarówno symbolem niewtajemniczonych jak i symbolizuje spalanie naszej ignorancji.

Rodzaje mandali

Istnieją różne rodzaje mandali. Są mandale oczyszczające, harmonizujące energie pięciu elementów, występują też mandale wzmacniające określone aspekty lub poszczególne obszary ludzkiego życia i praktyki. W najszerszym znaczeniu mandale są symbolicznymi diagramami, które ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę.
Mandale w praktyce Bon

Mandale Bon Jest kilka typów mandal Bon, od sypanych z kolorowego piasku (Dul Tson kyil Khor) przez mnichów w trakcie długiej ceremonii, poprzez trwałe mandale malowane na Thankach lub na desce po te wykonane z brązu aż do kamiennych figur trójwymiarowych.

Jest kilka typów mandal Bon, od sypanych z kolorowego piasku (Dul Tson kyil Khor) przez mnichów w trakcie długiej ceremonii, poprzez trwałe mandale malowane na Thankach lub na desce po te wykonane z drewna, brązu aż do kamiennych figur trójwymiarowych ( blos- blang).

Tworzenie mandali to uświęcony akt poprzez który mnisi przekazują nam nauki buddy Tonpy Sienraba. Tworzenie i oglądanie mandali, a następnie jej niszczenie jest formą medytacji i rytualnego uczestniczenia w naukach. Kontemplacja świętych obrazów i mandal jest w Bon kluczem do wielu rytuałów religijnych związanych z najwyższymi Tantrami.

Centrum mandali po jej zbudowaniu lub po jej aktywowaniu staje się świętym obszarem, miejscem na esencję. W nim to ogniskuje się uniwersalna energia lub też Budda, albo Jidam, z którym ta mandala jest związana. Podążając poprzez mandalę i dochodząc do jej centrum, każdy z nas symbolicznie prowadzony jest przez Wszechświat aż do istoty rzeczywistości. Tworzenie mandali i praktyka z nimi są formą wymiany energii pomiędzy co najmniej dwoma sferami egzystencji, pomiędzy sferą sacrum, a sferą ludzkiej egzystencji. Celem tych praktyk jest rozwój duchowy uczestniczących w praktyce, a także harmonizowanie i oczyszczanie energii zarówno uczestników praktyki jak i w szerszym aspekcie, rozumianym zarówno lokalnie jak i w skali całego Wszechświata.

Poprzedni artykuł:
Następny artykuł:

Komentarze

komentarze

Mala, czyli to co buddysta ma w (lewej) ręce

10454080_764316353619706_6742843054731478511_o

Malę ( Ten Gła ) każdy może kupić choćby w internetowym sklepie z produktami  produktami tybetańskimi. Wszystkie male wyglądają bardzo podobnie, służą do tego samego, choć mają setki wzorów, zrobione są z różnych materiałów i bywają  różnie ozdabiane. Najczęściej spotyka się  je z drewna, często sandałowego, […]

Czytaj dalej

Komentarze () | Bez kategorii

Właściwa pozycja medytacyjna

Pozycja medytacyjna

Warto rozpocząc naszą prakatykę od właściwej postawy ciała, która pozwala nam doskonale połączyć je z naszym umysłem. Wówczas swobodny przepływ energii w naszym ciele, krwi w żyłach oraz naszego oddechu łączy ciało i umysł w jedno. Wówczas doznajemy  uczucia spokoju i głębokiego relaksu. Tradycyjnie buddyści praktykują w pozycji siedzącej, ze skrzyżowanymi […]

Czytaj dalej

Komentarze () | Medytacja

Jesze Łalmo

Yeshe-Walmo

Jesze Łalmo, Obrońca Mądrości jest uważany za aspekt mądrości Sipe Gyalmo. Przez wieki, gdy religia bon cierpiała prześladowania, lamowie Bon ukrywali teksty i przedmioty rytualne w górach. Jesze Walmo jest jidamem odpowiedzialnym za zachowanie bezpieczeństwa testów i przedmiotów rytualnych zarówno w czasach prześladowań jak i współcześnie. Jako obrońca […]

Czytaj dalej

Komentarze () | Czym jest Jungdrung Bon

OM MA TRI

Komentarze () | Bez kategorii

Mantra A KAR A ME

Podczas recytacji mantry wizualizuje się Tonpę Szenraba w postaci sambhogakaji. Z klatki piersiowej Buddy wychodzą trzy światła i idą do Buddów Czystego Światła i Mądrości. Wokół Tonpy Szenraba znajduje się wielu Buddów po prawej stronie i Dakiń po lewej stronie. W centrum należy zwizualizować mistrzów Sutry, Tantry i Dzogczen oraz strażników […]

Czytaj dalej

Komentarze () | Jungdrung Bon

Jesze Łalmo

Jesze Łalmo, Obrońca Mądrości jest uważany za aspekt mądrości Sipe Gyalmo. Przez wieki, gdy religia bon cierpiała prześladowania, lamowie Bon ukrywali teksty i przedmioty rytualne w górach. Jesze Walmo jest jidamem odpowiedzialnym za zachowanie bezpieczeństwa testów i przedmiotów rytualnych zarówno w czasach prześladowań jak i współcześnie. Jako obrońca […]

Czytaj dalej

Komentarze () | Czym jest Jungdrung Bon

Tummo

Informacje o Tummo (medyczne)

Komentarze () | Bez kategorii

Jak zostać lamą Bon?

Po zniszczeniu klasztorów Bon w Tybecie lamowie i mnisi pozbawienia zostali środków do życia, miejsc do praktyk a także możliwości nauczania. Po kilku latach na emigracji w Indiach, Nepalu i krajach ościennych diaspora Bon powoli lecz konsekwentnie odbudowywała klasztory a wraz z nimi system nauczania zarówno mnichów, lamów jak i świeckich bonpo. Pierwsza […]

Czytaj dalej

Komentarze () | Jak zostać lamą Bon?